Windows 11 – zaszyfrowany dysk po zastosowaniu narzędzia Sysprep.

Aby wyłączyć automatyczne szyfrowanie dysku po zastosowaniu narzędzia Sysprep należy utworzyć w gałęzi: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BitLocker klucz rejestru o nazwie PreventDeviceEncryption i wartości 1.

https://www.dell.com/support/kbdoc/pl-pl/000124701/automatic-windows-device-encryption-bitlocker-on-dell-systems
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/design/device-experiences/oem-bitlocker