MikroTik – Ad blocking. Blokowanie reklam.

Showing DNS properties and increasing Cache size:

ip/dns/print
ip/dns/set cache-size=20480

Adding DNS lists

ip/dns/adlist add url=https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/hosts ssl-verify=no
ip/dns/adlist add url=https://raw.githubusercontent.com/MajkiIT/polish-ads-filter/master/polish-pihole-filters/hostfile.txt ssl-verify=no

 

Windows Server 2022 sam się wyłącza. Wyłączenie usługi Windows Licensing Monitoring Service

W środowisku testowym jeśli upłynie okres 180 dni od chwili instalacji Windows Server 2022 system poza wyświetleniem na pulpicie komunikatu o konieczność jego aktywacji po godzinie pracy sam się wyłącza. Aby tego uniknąć należy wyłączyć usługę Windows Licensing Monitoring Service.  W tym celu trzeba pobrać narzędzie PsExec.exe a następnie uruchomić je jako administrator. Po uruchomieniu za pośrednictwem PsExec uruchomić cmd.exe.

PsExec.exe -i -s cmd.exe

Po otwarciu cmd.exe należy uruchomić services.exe, znaleźć usługę WLMS i ją wyłączyć. Po restarcie serwera nie będzie już komunikatów na pulpicie a Windows Server 2022 przestanie się sam wyłączać co godzinę.

Edycja pliku instalatora MSI

Do edycji pliku MSI służą narzędzia MSI Tools z pakietu Microsoft SDK (Software Development Kit, do pobrania pod adresem: https://developer.microsoft.com/en-us/windows/downloads/windows-sdk/.
Po instalacji pakietu należy uruchomić instalator właściwego programu w katalogu:  c:\program files (x86)\Windows Kits\10\bin\10.0.22621\x86\Orca-x86_en-us.
Następnie należy uruchomić edytor plików MSI w katalogu: c:\program files (x86)\Orca\Orca.exe
Microsoft poleca po otwarciu pliku MSI stworzenie jego kopii binarnej – niepracowanie na oryginalnym pliku. W tym celu po otwarciu pliku należy wybrać na górnym pasku opcję Transform -> New Transform.
Narzędzie MS MSI Tools służy do edycji istniejących instalatorów MSI.
Inne narzędzie https://wixtoolset.org/ służy do budowy instalatorów MSI.