Zdalne połączenie z Windowsem 7 za pomocą psexec

Aby możliwe było połączenie ze zdalnym komputerem z Windowsem 7, należy na nim dodać do rejestru następującą wartość:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"LocalAccountTokenFilterPolicy"=dword:00000001