Wyszukiwanie plików w systemie Linux

whereis nazwa_szukanego_pliku
find nazwa_szukanego_pliku
locate nazwa_szukanego_pliku

Przed wywołaniem komendy locate należy uaktualnić bazę plików poleceniem updatedb