Wyłączenie hosta skryptów w systemie Windows w celu poprawy bezpieczeństwa

Wyłączenie w/w usługi uniemożliwia wykonywanie skryptów JavaScript oraz Visual Basic, co w znacznym stopniu zapobiega uruchomieniu niebezpiecznych wirusów (np typu Ransomware).
Aby wyłączyć usługę należy edytować wartość rejestru:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Script Host\Settings]
„Enabled”=dword:00000000

Aby ponownie włączyć WCS należy ustawić wartość na 1.