Wyłączenie aktualizacji i powiadomień JAVA

Aby wyłączyć aktualizacje i powiadomienia o aktualizacji JAVA w systemie Windows 7 x64, należy zmienić wartości rejestru:

 

Windows Registry Editor Version 5.00

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\JavaSoft\Java Update\Policy\jucheck]
„NotifyDownload”=dword:00000000
„NotifyInstall”=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\JavaSoft\Java Update\Policy]
„EnableJavaUpdate”=dword:00000000