Windows Server 2022 – zabezpieczenie systemu ( Microsoft Security Baselines Blog )

Microsoft Security Baselines Blog jest to blog mówiący nt. dobrych praktyk dot. zabezpieczeń produktów Microsoft. Jednym z produktów jest Server 2022, którego wybierając z listy użytkownik przechodzi do strony zawierającej materiały szkoleniowe oraz narzędzia mające na celu zabezpieczenie danego systemu, tj. Security Compliance Toolkit and Baselines: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55319

W przypadku zabezpieczenia Windows Server 2022 na uwagę zasługują 3 pozycje:

– Windows Server 2022 Security Baseline (użyteczne pliki: New Settings in Windowa Server 2022.xlsx, Final-MS Security Baseline Windows Server 2022.xlsx – dobre praktyki, ustawienia GPO oraz przykładowe – rekomendowane reguły polis: Windows Server-2022-Security-Baseline-FINAL\Documentation\MSFT-WS2022-FINAL.PolicyRules),

– PolicyAnalyzer – aplikacja, jak sama nazwa wskazuje – analizator / porównywarka polis. Można do programu zaimportować wszystkie reguły (z rozszerzeniem *.PolicyRules) znajdujące się w katalogu PolicyRules (w ściągniętym archiwum wraz z programem) oraz powyższą regułę (tj. MSFT-WS2022-FINAL.PolicyRules) a następnie porównać je z naszymi. Wówczas można zobaczyć jak się mają one do dobrych praktyk – ustawień polis zalecanych przez Microsoft.

– LGPO – Local Group Policy Object Utility – aplikacja obsługiwana wyłącznie z linii komend służąca do eksportu / importu lokalnych polis z Registry Policy (Registry.pol) a także z odpowiednio sformatowanych plików tekstowych „LGPO text” oraz XML – plików programu Policy Analyzer.
Eksport polis można dokonać również bezpośrednio z GPMC.

 

Źródła:
Blog Microsoft nt. zabezpieczeń swoich produktów ( Microsoft Security Baselines Blog ):
https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-security-baselines/bg-p/Microsoft-Security-Baselines
https://techcommunity.microsoft.com/t5/windows-server-for-it-pro/active-directory-advanced-threat-hunting-compare-gpos-with-the/m-p/4074177