Windows Server 2022 sam się wyłącza. Wyłączenie usługi Windows Licensing Monitoring Service

W środowisku testowym jeśli upłynie okres 180 dni od chwili instalacji Windows Server 2022 system poza wyświetleniem na pulpicie komunikatu o konieczność jego aktywacji po godzinie pracy sam się wyłącza. Aby tego uniknąć należy wyłączyć usługę Windows Licensing Monitoring Service.  W tym celu trzeba pobrać narzędzie PsExec.exe a następnie uruchomić je jako administrator. Po uruchomieniu za pośrednictwem PsExec uruchomić cmd.exe.

PsExec.exe -i -s cmd.exe

Po otwarciu cmd.exe należy uruchomić services.exe, znaleźć usługę WLMS i ją wyłączyć. Po restarcie serwera nie będzie już komunikatów na pulpicie a Windows Server 2022 przestanie się sam wyłączać co godzinę.