Windows 7 – narzędzia diagnostyczne , monitorowanie systemu

DPC Latency Checker – www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml

DPC Latency Monitor – www.resplendence.com

RATTV3

WPT – Windows Performance Toolkit, który składa się z WPR oraz WPA:

WPR – Windows Performance Recorder

WPA – Windows Performance Analyzer – https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/hh448170.aspx – dla Windows 8 wzwyż.

Sysinternals – DiskView

WinDbg – Debugging Tools For Windows

Resource Monitor – (uruchom -> perfmon /res lub Resmon)

Reliability Monitor – (uruchom -> perfmon /rel)

Windows Performance Toolkit