Windows 10 – sprawdzenie wersji instalatora systemu

Aby sprawdzić wersję instalatora systmu Windows 10 należy uruchomić linię komend i wpisać następującą komendę:

dism /Get-WimInfo:E:\sources\install.esd /index:1

gdzie E:\sources to ścieżka do pliku install.esd znajdującego się na nośniku instalacyjnym (zamontowanym pliku ISO lub płycie DVD, lub dysku USB).