VirtualBox – rozszerzenie dysku virtualnego ( maszyny wirtualnej )

C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage modifyhd “D:\VMs\Win2008r2\Win2008r2.vhd” --resize 10000