Tag Archives: wyłączenie urządzeń magazynujących USB

Windows – wyłączenie obsługi Pendrive (urządzeń magazynujących USB)

W katalogu C:\WINDOWS\inf należy zmienić uprawnienia plikom:

%SystemRoot%\Inf\Usbstor.pnf
%SystemRoot%\Inf\Usbstor.inf

Jeśli urządzenie magazynujące USB jest już zainstalowane na komputerze należy zmienić wpis w rejestrze, w gałęzi:  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor

Należy w prawej części okna wartość o nazwie Start i kliknąć dwukrotnie. Zaznacz opcję Szesnastkowy i w polu Dane wartości wpisać cyfrę 4 (domyślnie widoczna jest w tym miejscu trójka). Należy kliknąć Ok, zamknąć edytor rejestru i restartować komputer.

Link do artykułu MS:  http://support.microsoft.com/kb/823732 .