Tag Archives: windows

Windows 10 – zmiana sterownika IDE na AHCI

Zmiana trybu IDE na AHCI w BIOS komputera powoduje przeważnie problem z uruchomieniem systemu Windows. Aby tego dokonać należy:

  1. otworzyć linię komend z podnieniosymi uprawnieniami administratora i wpisać komendę, która spowoduje następne uruchomienie komputera w trybie awaryjnym: bcdedit /set {current} safeboot minimal;
  2. zrestatartować komputer, wejść do BIOS i ustawić tryb pracy dysku z IDE na AHCI;
  3. po uruchomieniu systemu w trybie awaryjnym, otworzyć linię komend z podnieniosymi uprawnieniami administratora i wpisać komendę, która spowoduje następne uruchomienie komputera w trybie normalnym: bcdedit /set {current} safeboot minimal

Windows – jak wyłączyć skype

Aby całkowicie wyłączyć Skype w systemie Windows (zamknąć wszystkie jego procesy) należy utworzyć plik .bat z następującymi wpisami:

taskkill /f /im skypeapp.exe
taskkill /f /im skypehost.exe
taskkill /f /im SkypeBridge.exe
taskkill /f /im SkypeBackgroundHost.exe
taskkill /f /im RuntimeBroker.exe
pause

Aby odinstalować Skype należy uruchomić PowerShell z podniesionymi uprawnieniami i wydać polecenie:


get-appxpackage *skype* | remove-appxpackage

Windows 10 – skrót do blokowania stacji ( sesji )

Windows 10 nie posiada klawisza „Zablokuj” w Menu -> Start. W celu utworzenia klawisza (w tym przypadku ikonki) „Zablokuj” należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pulpicie, wybrać Nowy i Skrót. W polu „Wpisz lokalizację elementu” umieść następujący wpis:

rundll32.exe user32.dll, LockWorkStation

 

Windows – wyłączenie obsługi Pendrive (urządzeń magazynujących USB)

W katalogu C:\WINDOWS\inf należy zmienić uprawnienia plikom:

%SystemRoot%\Inf\Usbstor.pnf
%SystemRoot%\Inf\Usbstor.inf

Jeśli urządzenie magazynujące USB jest już zainstalowane na komputerze należy zmienić wpis w rejestrze, w gałęzi:  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor

Należy w prawej części okna wartość o nazwie Start i kliknąć dwukrotnie. Zaznacz opcję Szesnastkowy i w polu Dane wartości wpisać cyfrę 4 (domyślnie widoczna jest w tym miejscu trójka). Należy kliknąć Ok, zamknąć edytor rejestru i restartować komputer.

Link do artykułu MS:  http://support.microsoft.com/kb/823732 .