Tag Archives: Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012 R2 Core – konfiguracja NIC Teaming

powershell
Get-NetAdapter
Get-NetAdapter ethernet0 | fl *

fl od format list – wszystkie właściwości interfejsu.
Następnie należy wyłączyć na jednym interfejsie usługę DHCP Client i nadać mu statyczny adres IP.

Get-NetAdapter ethernet0 | Set-NetIPInterface -dhcp disabled
Get-NetAdapter ethernet0 | new-netipaddress -IPAddress 192.168.0.104 -DefaultGateway 192.168.0.1 -PrefixLenght 24
Set-DNSClientServerAddress -InternetAlias ethernet0 -ServerAddress 192.168.0.100

Po nadaniu adresu IP jednemu interfejsowi można rozpocząć konfiguracją funkcji NIC Teaming

new-netbfoteam -name "Nasz Team" -TeamMembers ethernet0,ethernet1 -TeamingMode switchindependent -LoadBalancingAlgorithm dynamic

Nazwa netbfoteam pochodzi od Net Balance and Fail Over Team.
Teraz wynik komendy Get-NetAdapter pokaże 3 interfejsy – 2 interfejsy sieciowe fizyczne, oraz interfejs „Nasz Team”, który możemy konfigurować jak fizyczny interfejs (adresacja IP itp.).