Tag Archives: Veeam Endpoint Backup Free

Veeam Endpoint Backup Free – reset ustawień ( usunięcie zadania )

Aby anulować zadanie w programie Veeam Endpoint Backup Free należy:

  1. wyłączyć program w Tray-u;
  2. Zatrzymać usługę Veeam Endpoint Backup;
  3. Zmodyfikować klucz rejestru:
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Veeam\Veeam Endpoint Backup]
    "RecreateDatabase"=dword:00000001
  4. Zrestartować komputer;