Tag Archives: przenoszenie

WordPress 4.1 – migracja na innych serwer (hosting)

Migracja WP na innych serwer (hosting):

 1. wgranie nowego (czystego) WP na nowy host,
 2. skopiowanie pluginów, szablonów, pliku wp-config.php i folderu upload na nowy host,
 3. eksport bazy przez phpMyAdmin:
  Export → Export Method: Custom – display all possible options
  Output: Character set of the file: UTF8
  Compression: None
  Format: SQL
  Object Creation Options → zaznaczone: Add DROP TABLE / VIEW… → odznaczone: Add CREATE PROCEDURE / FUNCTION …
  Można tez użyć wtyczki BackWPup ze strony https://wordpress.org/plugins/backwpup
 4. w pliku .sql zmiana linków URL przy pomocy edytora tekstu (np. Notepad++),
  Przykład: eksport strony z hosta http://localhost/wordpress na host http://nazwadomeny.pl/wp :
  a) zamiana w edytorze wszystkich nazw zawierających link http://localhost/wordpress na http://nazwadomeny.pl/wp
  b) zamiana wszystkich nazw /wordpress na /wp
  c) w przypadku witryny z funkcją MULTISITE należy zmienić nazwę przy parametrze ‚source_domain’, która występuje w końcowych liniach pliku SQL i przyjmuje postać np. w przypadku hostingu http://localhost/wp – samo słowo localhost (bez przedrostka http://)
  d) wejście na nową stronę: http://nazwadomeny.pl/wp. WP wyświetli stronę instalacyjną ponieważ nie będzie się mógł połączyć z bazą.
 5. import bazy przez phpMyAdmin na nowy host przez phpMyAdmin: Import → OK,
 6. wejście do panelu administracyjnego nowej strony http://nazwadomeny.pl/wp/wp-admin. WP poprosi o update bazy.

Szczególnie krok 4a i 4b są istotne jeśli przenosiny odbywają się z podkatalogu do podkatalogu.

Oczywiście w pliku wp-config.php trzeba wpisać nowe parametry serwera MySQL.

Dobrym pluginem wspomagającym proces przenoszenia bazy jest WP Migrate DB: https://wordpress.org/plugins/wp-migrate-db/