Tag Archives: optymalizacja

Optymalizacja pracy dysku SSD w systemie Windows

Aby dokonać optymalizacji pracy dysku SSD w systemie Windows należy:

 1. zmienić wartości rejestru:
  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iaStorV]
  „Start”=dword:00000000
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msahci]
  „Start”=dword:00000000
 2. W BIOS należy aktywować tryb AHCI w SATA-Mode;
 3. Tylko w trybie AHCI działa funkcja TRIM, która pozwala ponownie udostępnić wymazane sektory dysku. Aby ją włączyć należy:
  uruchomić cmd (jako administrator) -> wydać polecenie

  fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0

  Dobrym programem do sprawdzenia wydajności dysku SSD jest program AS SSD Benchmark  .

Windows 7 – przyśpieszenie pracy systemu

Wyłączenie usług (Start -> uruchom -> services.msc):

 1. Windows Defender, można wyłączyć również przez Start -> uruchom -> Windows Defender -> Narzędzia -> Opcje -> Administrator -> Używaj tego programu;
 2. Windows Search;
 3. Wstępne ładowanie do pamięci;
 4. Usługi udostępniania w sieci Windows Media Player;
 5. Usługa geolokalizacji;

Ponadto można wyłączyć również poniższe funkcje:

 1. Właściwości systemu -> Zaawansowane -> Sekcja Wydajność – Ustawienia -> Efekty Wizualne -> Dopasuj dla uzyskania najlepszej wydajności;
 2. W Windows 10: Powiadomienia i akcje -> Porady, wskazówki i sugestie podczas korzystania z systemu – należy wyłączyć;
 3. Odinstalowanie aplikacji OneDrive;