Tag Archives: nie wyświetlanie ostrzeżeń na stronie

WordPress 4.1 – niewyświetlanie ostrzeżeń na stronie

Niekiedy, przykładowo w wyniku niepoprawnej konfiguracji serwera Apache lub PHP, WordPress wyświetla ostrzeżenia na stronie. Aby je wyłączyć należy w pliku wp-config.php dodać poniższy kod:

define('WP_DEBUG', false);
define('WP_DEBUG_DISPLAY', false);
error_reporting(0);
@ini_set('display_errors', 0);