Archiwa tagu: instalacja

CentOS 7 – instalacja i konfiguracja serwera VNC

yum install tigervnc-server
cp /usr/lib/systemd/system/vncserver@.service /etc/systemd/system/vncserver-root@.service
gedit /etc/systemd/system/vncserver-root@.service

na końcu pliku należy zastąpić 2 wpisy nazwą użytkownika, dla którego chcemy uruchomić serwer, np. root. Drugi wpis odpowiada za automatyczny start podczas logowania na danym koncie użytkownika.
Założenie użytkownikowi hasła VNC:

vncpasswd 
systemctl daemon-reload
systemctl start vncserver-root@:1.service
systemctl start firewalld
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=5901/tcp
firewall-cmd --reload

Jeżeli występuje problem z uruchomieniem serwera VNC, wyświetla się komunikat:

Job for vncserver-root@1.service failed because a configured resource limit was exceeded. See „systemctl status vncserver-root@:1.service” and „journalctl -xe” for details

należy zrestartować usługę:

 systemctl stop vncserver-root@:1.service
systemctl start vncserver-root@:1.service

oraz usunąć plik .X0-lack w /tmp
oraz plik X1 z katalogu /tmp/.X11-unix

komenda do listowania plików: ls -la

Instalacja systemu Windows 7 z pamięci flash

Aby uruchomienie instalatora Windows z pendrive było możliwe należy go najpierw odpowiednio przygotować za pomocą narzędzia DISKPART (Start -> uruchom -> cmd -> wpisać DISKPART):

list disk
select disk 2
clean
create partition primary
active
format fs=fat32 quick
assign

Następnie należy wgrać na pendrive pliki instalacyjne systemu Windows.

Innym dobrym narzędziem do tworzenia bootowalnych dysków flash jest Rufus: https://rufus.akeo.ie/