Tag Archives: breadcrumbs

WordPress 4.1 – BreadCrumbs na stronie

Element BreadCrumbs, czyli wyświetlana ścieżka do aktualnej strony internetowej nie tylko pomaga użytkownikowi w sprawnej nawigacji, ale również wg. dokumentu Google SEO Starter Guide (http://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//webmasters/docs/search-engine-optimization-starter-guide.pdf) ma duży wpływ na jej efektywne pozycjonowanie.
Aby dodać BreadCrumbs do strony WP należy:

 1. umieścić poniższą funkcję w pliku functions.php:
  function showBreadCrumbs() {
      echo '<a href=”',get_option('home'),'”>',bloginfo('name')," Home</a> &raquo; ";
      if (is_category() || is_single()) {
          the_category(', ','&title_li=');
          if (is_single()) {
              echo " &raquo; ", the_title();
  }
  } elseif (is_page()) {
      echo the_title();
  }
  }
  
 2. umieścić div z wywołaniem powyższej funkcji na stronie, np. category.php, single.php, page.php zaraz za wywołaniem nagłówka: get_header(); ?>
  <div id="breadcrumbs"><?php showBreadCrumbs(); ?></div>
  
 3. umieścić style CSS w pliku style.css, np.:
  #breadcrumbs {    margin-left:60px;    margin-bottom:20px; }