Pakowanie logów przy pomocy programu 7-zip

Poniższy skrypt pozwala na skompresowanie za pomocą programy 7-zip każdego pliku .txt znajdującego się w katalogu Logs osobno.

FOR %%i IN ("C:\Program Files (x86)\Syslogd\Logs\*.txt") DO (
"C:\Program Files (x86)\Syslogd\Logs\%%i.7z" %systemroot%\7zip\x64\7za.exe a -t7z "C:\Program Files (x86)\Syslogd\Logs\%%~ni.7z" -mx9 -aoa "%%i"
)