Instalacja systemu Windows 11 na starszym sprzęcie, nie posiadającym układu TPM 2.0

Podczas instalacji należy wcisnąć klawisze Shift+F10. Otworzy się linia komend, należy uruchomić edytor rejestru poprzez wpisanie „regedit.exe”.

W gałęzi HKLM -> System -> Setup należy utworzyć nowy klucz o nazwie LabConfig. W kluczu tym należy utworzyć dwie wartości DWORD 32-bitowe: BypassTPMCheck oraz BypassSecureBootCheck. Obie o wartości szesnastkowej równej 1.
Następnie można zamknąć edytor rejestru oraz linię komend i kontynuować instalację.

Import obrazu VirtualBox VMDK do ESXi

Aby zaimportować obraz VMDK stworzony przez VirtualBOX do VMware ESXi należy:

 1. Utworzyć na ESXi nową maszynę wirtualną o nazwie np NOWA-MASZYNA;
 2. Usunąć z dysku (datastore1/NOWA-MASZYNA) pliki: NOWA-MASZYNA.vmdk oraz NOWA-MASZYNA -flat.vmdk;
 3. Za pomocą WinSCP przekopiować do katalogu datastore1/NOWA-MASZYNA stworzony w VirtualBOX obraz dysku Obrez_z_VirtualBOX .vmdk;
 4. Za pomocą komendy vmkfstools -i Obrez_z_VirtualBOX.vmdk -d thin NOWA-MASZYNA.vmdk przekonwertować obraz do formatu VMware.

Edytor VIM

W edytorze VIM wyróżnia się 2 tryby:
command mode – wydawanie komend
input mode – pisanie tekstu

Oto niektóre przydatne polecenia edytora VIM:

Esc – wyjście do trybu komend
i, a – insert, append
o – przejście do nowej linii
:wq – wyjście z zapisaniem zmian
:q! – wyjście bez zapisywania (quit and don’t complain)
dd – kasowanie linii
yy – kopiowanie linii, w której jest kursor
p – wklejanie linii
G – przejście do ostatniej linii
gg – przejście kursora na koniec linii
/text – szukanie w dokumencie słowa „text”

GLPI – instalacja na Windows ( XAMPP 8.1.2 – Apache 2.4.52, PHP 8.1.2)

 1. W pliku php.ini należy dodać/odkomentować linie:
  extension=sodium
  extension=intl
  extension=imap
  extension=ldap
  extension=gd
  zend_extension=opcache
  extension=php_apcu.dll
  extension=php_xmlrpc.dll
 2. Ściągnąć pliki z stron:
  https://pecl.php.net/package/APCu/5.1.21/windows
  https://pecl.php.net/package/xmlrpc/1.0.0RC3/windows – jak jeden plik .dll nie działa to drugi 🙂
 3. Ściągnięte pliki (tj. php_apcu.dll oraz php_xmlrpc.dll) wgrać do katalogu: C:\xampp\php\ext
 4. Skopiować php/libsodium.dll do apache/bin/
 5. Restart serwera Apache


Wykorzystywanie konta Gmail w aplikacjach

Czasem zachodzi potrzeba wykorzystywania konta e-mail, np Gmaila do potrzeb wysyłania logów z serwera (np. przy pomocy darmowego klienta SMTP SendEmail: http://caspian.dotconf.net/menu/Software/SendEmail/). Aby jednak program mógł używać konta Gmail niezbędna jest odpowiednia konfiguracja tego konta a mianowicie zaznaczenie zezwolenia na używanie go w mniej bezpiecznych aplikacjach poprzez wejście w zakładkę: zarządzaj kontem google -> Security -> Less secure app access -> włączenie na ON.

Oto bezpośredni link: https://myaccount.google.com/lesssecureapps

Oracle 11g Express – restart hasła użytkownika „system”

Aby zrestartować hasło użytkownika „system” należy uruchomić linię komend bazy (Run SQL Command Line) a następnie zalogować się jako sysdba:

connect as sysdba

Po zalogowaniu się na konto sysdba można zmienić hasło użytkownika system (w poniższym przykładzie na hasło „oracle”):

ALTER USER system IDENTIFIED BY oracle;

Można zmienić politykę haseł (w poniższym przykładzie profilu DEFAULT):

alter profile DEFAULT limit PASSWORD_REUSE_TIME unlimited;