Optymalizacja pracy dysku SSD w systemie Windows

Aby dokonać optymalizacji pracy dysku SSD w systemie Windows należy:

 1. zmienić wartości rejestru:
  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iaStorV]
  „Start”=dword:00000000
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msahci]
  „Start”=dword:00000000
 2. W BIOS należy aktywować tryb AHCI w SATA-Mode;
 3. Tylko w trybie AHCI działa funkcja TRIM, która pozwala ponownie udostępnić wymazane sektory dysku. Aby ją włączyć należy:
  uruchomić cmd (jako administrator) -> wydać polecenie

  fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0

  Dobrym programem do sprawdzenia wydajności dysku SSD jest program AS SSD Benchmark  .