Naprawa błędu „Aktualizacja nie powiodła się. Odpowiedź nie jest prawidłową odpowiedzią JSON”

Jedną z częstych przyczyn powyższego błędu – komunikatu jest źle skonfigurowany serwer Apache, który to nie uznaje pliku .htaccess wygenerowanego przez WordPress.

Aby mógł to zrobić należy w pliku konfiguracyjnym /etc/httpd/conf/httpd.conf w sekcji <Directory „/var/www/html”> zmianć dyrektywę AllowOverride None na AllowOverride All

Zródło:
https://www.xmodulo.com/enable-htaccess-apache.html