MSSQL Server 2019 – sprawdzenie spójności i naprawa baza

-- ustawienie bazy w tryb SINGLE_USER, wszystkie transakcje użytkowników zostaną wycofane a sesje zakończone 
ALTER DATABASE [AdventureWorks2014backup] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMIDIATE
DBCC CHECKDB ([AdventureWorks2014backup], REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
-- przywrócenie bazy w tryb MULTI_USER (UWAGA - należy zamknąć wszystkie uprzednio otwarte skrypty, okna, sesje itp.)
ALTER DATABASE [AdventureWorks2014backup] SET MULTI_USER;