Laptop Samsung z Windows 8 – Samsung Recovery Solution – tworzenie nośnika instalacyjnego Recovery

Występuje problem z utworzeniem nośników instalacyjnych Recovery z laptopa Samsung, ponieważ program pod Windows nie posiada takiej opcji (klawisz jest widoczny ale  nieaktywny). Serwis Samsunga zatem radzi:

W przypadku programu Samsung Recovery Solution 6.0 dla Windows 8 obraz systemu należy utworzyć na przenośnych nośnikach pamięci takich jak pendrive lub dysk zewnętrzny.

Nośnik dla wersji 32 bit. systemu Windows 8 musi posiadać minimum 16 GB wolnej pamięci, a dla wersji 64 bit. minimum 20 GB. Nośnik powinien być sformatowany w systemie plików FAT32 i musi być podłączony do portu USB 2.0.

Aby nośnik pamięci był wykrywany w programie Samsung Recovery Solution należy również odpowiednio skonfigurować BIOS komputera:
1. Przy starcie komputera proszę naciskać klawisz ‚F2’,
2. Proszę przejść do zakładki „Advanced”. Pierwszą zmianą jest Fast BIOS Mode z Enabled na Disabled,
4. Następnie proszę przejść do zakładki „Boot”. Drugą zmianą jest Secure Boot z Enabled na Disabled oraz pod Secure Boot zmiana Os Mode Selection na UEFI and CSM OS,
5. Proszę zapisać zmiany klawiszem ‚F10′.

Następnie proszę ponownie uruchomić komputer i naciskając klawisz F4 uruchomić program Samsung Recovery Solution. Proszę wejść w zakładkę „Obraz ustawień fabrycznych” i w opcji wybierania dysku docelowego powinien się pojawić podłączony nośnik pamięci.

W zakładce „Utwórz dysk startowy” proszę włączyć opcję utworzenia dysku startowego.

Po naciśnięciu przycisku „Uruchom” rozpocznie się proces tworzenia obrazu, który może potrwać ok. 2 godzin (w zależności od wydajności komputera). Wcześniej proszę podłączyć zasilacz sieciowy, aby nie doszło do rozładowania baterii i wyłączenia komputera.

Przywracanie systemu za pomocą pendrive’a i zmiana rozmiarów partycji:

1. Przygotowanie:
komputer z podłączonym zasilaczem,
podłączony pendrive do portu USB 2.0 w komputerze.

2. Przy włączaniu komputera należy udać się do BIOSu komputera (podczas wyświetlania logo SAMSUNG poprzez kilku krotne wciskanie klawisza F2) i w zakładce BOOT proszę ustawić pozycję „USB HDD: USB Flash Memory” na samą górę, tak aby znajdowała się na pierwszym miejscu, zmiany zapisać oraz wykonać restart komputera.

3. Komputer z tego miejsca powinien uruchomić się bezpośrednio z podłączonego nośnika (plansza SAMSUNG może być w tym momencie widoczna przez dłuższy okres czasu tj. 2-5minut).

4. Program Samsung Recovery uruchomi się w trybie graficznym – należy zapoznać się z treścią umowy licencyjnej oraz wyrazić zgodę.

5. Na następnym ekranie widoczne będzie utworzony punkt przywracania oraz „Ustawienia partycji” (w tym miejscu można zmienić dodatkowo rozmiar partycji).

6. Następnie po kliknięciu w przycisk „Odzyskaj” komputer po raz ostatni zapyta czy użytkownik na pewno chce wykonać proces przywracania – należy wyrazić zgodę przyciskiem „TAK”. Proces przywracania w zależności od konfiguracji sprzętu może potrwać 1h do 1,5h.

7. Po zainstalowaniu systemu, w celu powrotu BIOSu do ustawień fabrycznych należy wybrać w BIOSie komputera w zakładce „Security” pozycję „Reset to Manufacturing Default”.