Instalacja wtyczki Synology NFS VAAI na hoście ESXi w celu przyśpieszenia sprzętowego w magazynach danych Synology. Konfiguracja dysku NFS

esxcli software acceptance set --level CommunitySupported
esxcli software vib install -v /vmfs/volumes/datastore1/synology-nfs-vaai-plugin-1.2-1008.vib --no-sig-check

Konfiguracja dysku NFS

Name: SynologyNFS: 
NFS Server: IP_address
NFS share: /volume1/u

lub komenda:

esxcfg-nas -a SynologyNFS -o IP_address -s /volume1/u

UWAGA: NFS share jest ścieżką do zasobu, wyświetlaną w Synology w zakładce Uprawnienia NFS