Instalacja vCSA – vSphere vCenter Server Appliance 7.0 i problemy z nią związane

Instalacja vCenter Server Appliance składa się z dwóch części:

1) Deploy vCenter Server – wgranie vCSA na hosta ESXi;
2) Set up vCenter Server – konfiguracja maszyny na hości ESXi;

Problemy jakie można napotkać przy instalacji to:

1) W pierwszym etapie instalator vCenter 7.0 zawiesza się przy 80% (komunikat „Waiting for RPM”…). Rozwiązaniem problemu jest przywrócenie licencji trial na hoście ESXi, na którym jest instalowany vCSA. Można tego dokonać logując się na ESXi przez Putty i wydając polecenia:

rm -r /etc/vmware/license.cfg
cp /etc/vmware/.#license.cfg /etc/vmware/license.cfg
/etc/init.d/vpxa restart

2) W drugim etapie często występuje problem związany z vcdpromo i uwierzytelnieniem. Problem ten najczęściej spowodowany jest brakiem wpisów serwera DNS w samym vCenter. Innymi przyczynami problemów z vcdpromo może być źle skonfigurowany czas -serwer NTP.
Należy również zwrócić uwagę czy na macierzy / hoście jest wystarczająco dużo zasobów.

Źródło: https://support.vanersity.com/portal/en/kb/articles/to-reset-your-expired-esx-4-x-esxi-4-x-esxi-5-x-or-esxi-6-x-60-day-evaluation-license