Group Policy – WMI Filtering – przypisanie polisy tylko komputerom z Windowsem 10

Aby skonfigurować filtr WMI należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na WMI Filters (Pomiędzy Group Policy Objects i Starter GPOs), nastepnie New WMI Filter, nazwać filtr oraz wpisać zapytanie w sekcję Queries.

SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE Version like "10.%" AND Product Type = "1"