GPO – wymuszenie ładowania polis przy każdym starcie komputera lub logowaniu użytkownika

Domyślnie polisy ładują się tylko raz, a następnie silnik GPO sprawdza, czy polisa się nie zmieniła lub nie została odpięta. Istnieje jednak polityka – ustawienie GPO, która wymusza każdorazowe ładowanie polis:

Computer configuration \ System \ Group Policy \  Configure security policy processing

Wystarczy że w/w ustawienie pojawi się tylko w jednej polisie podpiętej do wyznaczonego OU aby wszystkie inne podpięte polisy do tego OU wykonywały się za każdym razem.