GPO – Synchroniczne i asynchroniczne ładowanie polisy

Synchroniczne ładowanie –  zanim użytkownikowi pojawi się pole do logowania, najpierw ładują się polisy komputera. Zanim użytkownik zobaczy pulpit, muszą załadować się polisy użytkownika. Ładowanie synchroniczne Jest wolniejsze i bardziej uciążliwe z punktu widzenia użytkownika.

Asynchroniczne ładowanie polisy – ładują się podczas logowania i pracy na komputerze.

Polityki związane z:
– folderami wspólnymi (przekierowaniem folderów);
– instalacją oprogramowania;
– mapowaniem napędów i folderów;
ustawiają flagę mówiącą, że następny cykl ładowania polityk musi się odbywać synchronicznie, poprzez restart komputera lub przelogowanie użytkownika.

Wymuszenie synchronicznego ładowania polisy:

Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\System\Logon\Always wait for network at computer startup and user logon

Aktualizacja GP odbywa się tylko w połączeniu z DC. Jeżeli komputer straci kontakt z DC nie zachodzi żadna aktualizacja GP – silnik GP nie pracuje. GP nie jest cachowane do aplikowania off-line.