GPO – Security Filtering. Przypisanie polisy określonym grupom.

W kategorii Scope -> Security Filtering można wybrać grupy, którym polityka ma zostać zaaplikowana. Tak wybrana grupa domyślnie ma zaznaczone Allow na uprawnieniach: Read oraz Apply group policy.
Aby danej grupie nie aplikowała się polisa należy zaznaczyć Deny na Apply group policy.