GPO – rozwiązywanie problemów ( troubleshooting )

W przypadku problemów ze źle działającymi polisami dobrze sprawdzić:

 1. Czy polisa jest w ogóle podpięta do konkretnego OU;
 2. Czy link jest włączony / aktywny (Policy properties -> Scope -> Enabled: Yes). Symbolizuje to również niebieska strzałeczka przy podpiętym linku. Jeśli link nie jest aktywny – strzałeczka jest szara.
 3. Czy nie ma zaznaczonego Security Filtering (Policy properties -> Scope -> Security Filtering);
 4. Czy nie ma zaznaczonego WMI Filtering (Policy properties -> Scope -> WMI Filtering);
 5. Czy polisa jest włączona (lub dla jakiej sekcji jest wyłączona) (Policy properties -> Details -> GPO Status);
 6. Kolejności ładowania polis i dziedziczenia – czy nie jest przypadkiem zablokowane aplikowanie polisy, która jest podpięta do kontenera nadrzędnego.
  Enforce Policy jest regułą nadrzędną i wymusza aplikowanie polisy do podrzędnych OU, nawet gdy mają one zaznaczoną regułę blokującą dziedziczenie – Block Inheritance. Polisa wymuszająca dziedziczenie zostanie zaaplikowana jako ostatnia. Kolejności ładowania polis wyświetla zakładka Group Policy Inheritance po kliknięciu na OU);
  Zmianę kolejności ładowania polis podpiętych tylko do konkretnego OU można dokonać po kliknięciu na OU a następnie na zakładkę Linked Group Policy Objects (strzałki po lewej stronie).
 7. Czy polisa jest obsługiwana przez dany system operacyjny (zazwyczaj notka Supported on: pod radio buttonami Not Configured, Enabled, Disabled) lub okienko pomocy.
 8. Czy polisa nie wymaga restartu komputera lub przelogowania użytkownika (polecenie gpupdate /force wyświetli odpowiedni komunikat jeśli tak będzie).
 9. Group Policy Result – można uruchomić z poziomu GPMC lub na systemie klienckim, wydając polecenie gpresult /H:gpresult.html
 10. Czy kontroler domenty, do którego jest aktualnie podłączony komputer jest faktycznie tym, który przetwarza polisy (podłączenie można sprawdzić poprzez wydanie polecenia: start -> cmd -> komenda set -> wyświetlona zmienna LOGONSERVER=). Może się okazać, że w dużym środowisku komputer / użytkownik może być podłączony do jednego DC, a mieć przetwarzane polisy (tzw. secure channel) przez inny DC. Wyświetlenie kontrolera domeny, który przetwarza polisy można wykonać poprzez wydanie na końcówce komendy: nltest /sc_query:nazwadomeny.local
 11. Czy wersja polisy dla użytkownika różni się od wersji polisy dla komputera (w zakładce Details: User Version, Computer Version);
 12. Czy kontrolery są poprawnie replikowane: http://obsluga-it.pl/sprawdzanie-poprawnej-replikacji-miedzy-kontrolerami-domeny/