GPO – loopback processing mode. Skonfigurowanie implementacji polis tak, aby konfiguracja komputera zastępowała konfigurację użytkownika.

Computer Configuration \ Administrative Templates \ System \ Group Policy \ Configuring user Group Policy loopback processing mode.