ESXi 7.0 – zmiana czasu wylogowania przy bezczynności

Aby zmienić ustawienia należy wejść w : Manage -> System -> Advanced settings a następnie  znaleźć opcje UserVars.HostClientSessionTimeout (można posłużyć się wyszukiwarką).