ESET – pokaż opcje skanowania

Interfejs użytkownika -> Alerty i okna komunikatów -> Interaktywne alerty -> Lista interaktywnych alertów -> Edytuj -> Wykryto nowe urządzenie: pokaż opcje skanowania