Windows – eksport kluczy sieci WiFi

Aby wyeksportować klucze do wszystkich sieci WiFi należy uruchomić CMD jako administrator i wpisać polecenie:

netsh wlan export profile key=clear folder="d:\pass"

Klucze będą eksportowane do plików .xml do uprzednio stworzonego katalogu d:\pass.