Edycja pliku instalatora MSI

Do edycji pliku MSI służą narzędzia MSI Tools z pakietu Microsoft SDK (Software Development Kit, do pobrania pod adresem: https://developer.microsoft.com/en-us/windows/downloads/windows-sdk/.
Po instalacji pakietu należy uruchomić instalator właściwego programu w katalogu:  c:\program files (x86)\Windows Kits\10\bin\10.0.22621\x86\Orca-x86_en-us.
Następnie należy uruchomić edytor plików MSI w katalogu: c:\program files (x86)\Orca\Orca.exe
Microsoft poleca po otwarciu pliku MSI stworzenie jego kopii binarnej – niepracowanie na oryginalnym pliku. W tym celu po otwarciu pliku należy wybrać na górnym pasku opcję Transform -> New Transform.
Narzędzie MS MSI Tools służy do edycji istniejących instalatorów MSI.
Inne narzędzie https://wixtoolset.org/ służy do budowy instalatorów MSI.