CentOS 7 – instalacja terminali

Różnego rodzaju terminale znacznie ułatwiają pracę z linią komend. Oto instalacja niektórych z nich:

yum install epel-release
yum install quake
yum install konsole
yum install xfce4-terminal