Category Archives: Zabbix

Zabbix – monitorowanie systemu Windows. Instalacja i konfiguracja agenta.

Po instalacji klienta należy edytować jego plik konfiguracyjny znajdujący się w katalogu c:\Program Files\Zabbix Agent\zabbix_agentd.conf i uzupełnić / odkomentować następujące parametry (w Linux config znajduje się w lokalizacji /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf):

Server=IP_Serwera
ServerActive=IP_Serwera
Hostname=Nazwa_hosta_na_którym_uruchomiony_jest_aktualnie_agent

Przy czym tylko parametr Server wymagany jest przy konfiguracji agenta w trybie passive.
Parametry ServerActive oraz Hostname wymagane są przy konfiguracji agenta w trybie active. UWAGA: Również w przypadku konfiguracji agenta w trybie active po stronie serwera musi być wpisana taka sama nazwa hosta Hostname. Parametr Interface nie jest wymagany (jest wymagany w przypadku konfiguracji agenta w trybie passive, SNMP i innych protokołów).

Test połączenia serwera z klientem (polecenie należy wydać z poziomu serwera):

zabbix_get -s IP_Klienta -k system.hostname

Przydatne klucze (Item Key): wmi.get, perf_counter

Przykład użycia polecenia perf_counter (Wykaz liczników w systemie Windows można uzyskać uruchamiając linię komend jako administrator i wpisując polecenie typeperf.exe -q).
Np. perf_counter_en[„\Processor Information(_total)\% Interrupt Time”]

 

 

Przydatne linki:
https://www.zabbix.com/documentation/current/en/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent/win_keys