Archiwa kategorii: Microsoft

Informacje nt. produktów rodziny Microsoft

Windows – bezpieczne usuwanie sprzętu USB

Czasem przy próbie bezpiecznego usuwania sprzętu (np. pendrive lub innego dysku USB) występuje komunikat mówiący że nie można odłączyć urządzenia ponieważ jest ono aktualnie używane. Sytuacja ta jest irytująca dla użytkownika gdyż nie widzi on na pierwszy rzut oka żadnych uruchomionych programów, które to mogłyby korzystać z plików umiejscowionych na dysku USB. Powodem takiego stanu rzeczy może być uruchomiony w tle proces, np. antywirus skanujący pliki lub inny proces, który jeszcze się nie zakończył.
Aby wykryć taki proces można się posłużyć narzędziem Process Explorer z pakietu Sysinternals. Należy z menu górnego wybrać opcję Find -> Handle or DLL i w polu Handle or DLL substring wpisać: f:\ (zastępując literkę f aktualnie używaną literą napędu).

Windows 10 – zmiana sterownika IDE na AHCI

Zmiana trybu IDE na AHCI w BIOS komputera powoduje przeważnie problem z uruchomieniem systemu Windows. Aby tego dokonać należy:

  1. otworzyć linię komend z podnieniosymi uprawnieniami administratora i wpisać komendę, która spowoduje następne uruchomienie komputera w trybie awaryjnym: bcdedit /set {current} safeboot minimal;
  2. zrestatartować komputer, wejść do BIOS i ustawić tryb pracy dysku z IDE na AHCI;
  3. po uruchomieniu systemu w trybie awaryjnym, otworzyć linię komend z podnieniosymi uprawnieniami administratora i wpisać komendę, która spowoduje następne uruchomienie komputera w trybie normalnym: bcdedit /set {current} safeboot minimal

Disable SearchUI.exe

Aby wyłączyć proces SearchUI.exe należy nadać użytkownikowi pełne uprawnienia do pliku %windir%\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\SearchUI.exe a następnie w wierszu poleceń uruchomionemu z podniesionymi uprawnieniami wydać następujące komendy:

cd %windir%\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy
takeown /f SearchUI.exe
icacls SearchUI.exe /grant administrators:F
taskkill /f /im SearchUI.exe
rename SearchUI.exe SearchUI.exe.001
pause

Windows – jak wyłączyć skype

Aby całkowicie wyłączyć Skype w systemie Windows (zamknąć wszystkie jego procesy) należy utworzyć plik .bat z następującymi wpisami:

taskkill /f /im skypeapp.exe
taskkill /f /im skypehost.exe
taskkill /f /im SkypeBridge.exe
taskkill /f /im SkypeBackgroundHost.exe
taskkill /f /im RuntimeBroker.exe
pause

Aby odinstalować Skype należy uruchomić PowerShell z podniesionymi uprawnieniami i wydać polecenie:


get-appxpackage *skype* | remove-appxpackage

Automatyczne logowanie do systemu Windows 10 bez wpisania hasła.

Aby włączyć automatyczne logowanie do systemu Windows 10 należy nacisnąć kombinację klawiszy Windows+R (czyli inaczej Start -> Uruchom) a następnie wpisać polecenie netplwiz . W nowym oknie pojawią się ustawienia kont użytkowników. Na wybranym użytkowniku należy odznaczyć opcję „Aby używać tego komputera, użytkownik musi wprowadzić nazwę użytkownika i hasło”.

Zakończenie ( zabicie ) wszystkich procesów LibreOffice

Często się zdarza że LibreOffice nie uruchamia się z powodu niepoprawnego zakończenia poprzedniego procesu. W menadżerze zadań widnieje wiele procesów LibreOffice. Aby je wszystkie zakończyć, należy wykonać z linii poleceń następujące komendy:

taskkill /IM soffice.bin /F
taskkill /IM soffice.exe /F
taskkill /IM swriter.exe /F

Instalacja sterowników – wypakowanie właściwego sterownika z pliku EXE

Często zdarza się, że sterownik urządzenia w systemie instaluje się wraz z innymi dodatkami które nie są potrzebne. Dzieje się tak ponieważ jest dostarczany przez producenta w postaci pliku EXE, gdzie nie nie ma możliwości wskazania konkretnego pliku *.inf.
Bardzo dobrym programem, pozwalającym wypakować „czysty” sterownik ze skompresowanego pliku *.EXE lub innego skompresowanego archiwum jest Universal Extractor (https://www.legroom.net/software/uniextract)