Archiwa kategorii: Inne

Inne problemy

Jak otworzyć plik ICS (iCalendar)

Google Calendar pozwala na wyeksportowanie kalendarza jedynie do formatu iCalendar (pliku ICS).
Plik ten można zaimportować do programu Mozilla Sunbird a następnie wyeksportować kalendarz do pliku HTML, lub CSV.
Następnym programem do którego można zaimportować plik ICS jest Lightening – plugin do programu pocztowego Thunderbird.

Ubiquiti Unifi Video – problem z aktualizacją oprogramowania rejestratora

Na systemie Ubuntu, poczynając od wersji 3.9.7 występuje problem z aktualizacją oprogramowania rejestratora poprzez GUI (pojawiający się komunikat: Error Upgrading Server DOWNLOAD_FAILED Illegal destination path). Aby dokonać aktualizacji należy w konsoli wpisać poniższe polecenia (w tym przypadku aktualizacja do wersji 3.10.2 na systemie Ubuntu Server 16.04 amd64):

sudo wget https://dl.ubnt.com/firmwares/ufv/v3.10.2/unifi-video.Ubuntu16.04_amd64.v3.10.2.deb
sudo /usr/lib/unifi-video/bin/ubnt.updater unifi-video.Ubuntu16.04_amd64.v3.10.2.deb

Ubiquiti UNIFI NVR Video 3.10.1 on Ubuntu 16.04.5 LTS problem

Po aktualizacji UNIFI NVR Video do wersji 3.10.1 w logu pojawiają się następujące komunikaty:

Controller health update. Controller unsable to record. Unstable camera connections or high CPU/DISK usage.
Controller health update. Controller is slow processing segments. System load may by high.

Rozwiązaniem problemu jest edycja pliku konfiguracyjnego sudo nano /usr/lib/unifi-video/data/system.properties i wpisanie następującej linii:

recording.chunk.wallclock_warning_ms=60000

Po edycji konfigu należy zrestartować usługą:

 
/bin/systemctl restart unifi-video

Zródło: https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Video/New-health-status-3-10-1/td-p/2677235

Wgrywanie oprogramowania Gargoyle do routera La Fonera 2201 (FON2201)

Aby wgrać oprogramowanie Gargoyle do routera La Fonera 2201 należy pobrać ze strony
https://www.gargoyle-router.com/download.php oprogramowanie Gargoyle w wersji 1.4.6 dla architektury Atheros 231X/5312 oraz oprogramowanie FonFlash.
Następnie należy uruchomić oprogramowanie FonFlash i skonfigurować program jak poniżej:
– Select Firmware Type: OpenWRT/Gargoyle,
– Select Network Interface: interfejs podpięty przewodem do portu WAN Fonery,
– Select Rootfs File: gargoyle_1.4.6-atheros-root.squashfs,
– Select Kernel File: gargoyle_1.4.6-atheros-vmlinux.lzma
Następnie należy nacisnąć przycisk Flash Router Now! i włączyć Fonerę do zasilania. Proces fleszowania trwa ok 20 minut.
Zamiast oprogramowania Gargoyle można wgrać oprogramowanie OpenWRT pobrane ze strony: https://openwrt.org/toh/fon/fonera2.

Przydatne linki:

https://osworld.pl/wgrywamy-openwrt-z-interfejsem-gargoyle-na-routerze-tp-link-tl-mr3220-v1/

http://ryantham1987.blogspot.com/2008/10/guide-to-flash-ddwrt-firmware-on-dir_753.html

https://forum.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=44039&postdays=0&postorder=asc&start=15&sid=d43ef06b89b836465ed2976757af1808

Konfiguracja modemu routera DGT VDSL2 FG4 w tryb bridge PPPoE na usłudze Orange VDSL2

Aby skonfigurować modem / router DGT VDSL2 FG4 w tryb bridge PPPoE na usłudze Orange VDSL2 należy wejść w tryb zaawansowane -> Interfejsy -> WAN, usunąć interfejs ppp1.1 a następnie dodać interfejs ptm0.1 o parametrach:
type: Bridge;
Vlan802.1p: 0;
VlanMuxId: 35

Po modyfikacji można podłączyć do modemu DGT do portu ETH 1 lub 2 lub 3 inny router i skonfigurować na jego porcie WAN (podłączonym do DGT) połączenie PPPoE.
Do portu ETH4 (port żółty) modemu DGT nadal można podłączyć dekoder TV UHD88.

W powyższej konfiguracji, gdzie DGT pracuje tylko w trybie Bridge należy również:
– wyłączyć interfejs WLAN;
– zmienić hasło dostępu do urządzenia;
– wyłączyć serwer DHCP;
– ustawić jego adres IP na inny niż router w sieci LAN, nawiązujący połączenie PPPoE (lub nawet z innej podsieci). Wówczas można podpiąć któryś z wolnych portów ETH 1/2/3 DGT do switcha routera, aby można było się zalogować do DGT i podglądać np. parametry łącza.

źródło:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2242445.html
https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=8860
https://nasz.orange.pl/t5/Modemy-i-routery/DGT-VDSL2-FG4-JAKO-BRIDGE-PPPoE/td-p/51159

Jak ściągać pliki z sieci BitTorrent

Najlepszym sposobem na szybkie i bezproblemowe ściąganie plików z sieci BitTorrent jest instalacja na komputerze klienta sieci BT jakim jest qBittorrent ( https://www.qbittorrent.org/ ).
Klient ten nie dość że jest szybki w działaniu i bezproblemowy w konfiguracji to różni się od innych tym że posiada wbudowaną wyszukiwarkę plików sieci BitTorrent (czyli tzw. Torrentów). Nie trzeba tracić czasu na szukaniu serwisów udostępniających Torrenty oraz samych Torrentów na nich umieszczonych.
Wystarczy że zainstalujemy wtyczkę (czyli tzw. Plugin) do obsługi danego serwisu z Torrentami. Każda wtyczka będzie reprezentować jeden serwis. Aby ją zainstalować należy w programie qBittorrent wejść w zakładkę Szukaj (obok zakładki Transfery) -> Wtyczki wyszukiwania (w prawym dolnym rogu programu) -> Zainstaluj nową -> Plik lokalny. Należy wskazać pliki z rozszerzeniem .py pobrany ze strony http://plugins.qbittorrent.org

Instalacja sterowników – wypakowanie właściwego sterownika z pliku EXE

Często zdarza się, że sterownik urządzenia w systemie instaluje się wraz z innymi dodatkami które nie są potrzebne. Dzieje się tak ponieważ jest dostarczany przez producenta w postaci pliku EXE, gdzie nie nie ma możliwości wskazania konkretnego pliku *.inf.
Bardzo dobrym programem, pozwalającym wypakować „czysty” sterownik ze skompresowanego pliku *.EXE lub innego skompresowanego archiwum jest Universal Extractor (https://www.legroom.net/software/uniextract)

Handbrake – automatyczna kompresja plików video

Poniższy skrypt PowerShell umożliwia automatyczną kompresję materiałów video w folderze i podfolderach.

gci . *.mp4 -R | 
foreach-object {
 $saveBase = "v:\handbrake"
 $curDir = (Get-Item -Path ".\" -Verbose).FullName
 $inName = $_.BaseName + $_.Extension
 $inFile = $_.DirectoryName + "\" + $inName
 $outFile = $saveBase + $inFile.replace($curDir, "")
 $outDir = $outFile.replace($inName, "")
 New-Item -path "$outDir" -type directory -force
 echo "Working on $inFile"
 echo "Saving to $outFile"
 &"C:\Program Files\HandBrake\HandBrakeCLI.exe" -i "$inFile" -o "$outFile" --preset "Very Fast 1080p30"
}

Źródła i inne tematycznie związane artykuły:
http://www.codegist.net/search/handbrake%20recursive%20encode/1
https://dzone.com/articles/poor-mans-batch-encoding-with-handbrake
https://www.hanselman.com/blog/BatchConvertingADirectoryTreeOfVideosRecursivelyWithHandbrakeForStreamingToAnXbox360.aspx
https://jorge.fbarr.net/2012/05/19/batch-convert-videos-using-handbrake-and-a-script/