Category Archives: GPO

GPO – wymuszenie ładowania polis przy każdym starcie komputera lub logowaniu użytkownika

Domyślnie polisy ładują się tylko raz, a następnie silnik GPO sprawdza, czy polisa się nie zmieniła lub nie została odpięta. Istnieje jednak polityka – ustawienie GPO, która wymusza każdorazowe ładowanie polis:

Computer configuration \ System \ Group Policy \  Configure security policy processing

Wystarczy że w/w ustawienie pojawi się tylko w jednej polisie podpiętej do wyznaczonego OU aby wszystkie inne podpięte polisy do tego OU wykonywały się za każdym razem.

GPO – Synchroniczne i asynchroniczne ładowanie polisy

Synchroniczne ładowanie –  zanim użytkownikowi pojawi się pole do logowania, najpierw ładują się polisy komputera. Zanim użytkownik zobaczy pulpit, muszą załadować się polisy użytkownika. Ładowanie synchroniczne Jest wolniejsze i bardziej uciążliwe z punktu widzenia użytkownika.

Asynchroniczne ładowanie polisy – ładują się podczas logowania i pracy na komputerze.

Polityki związane z:
– folderami wspólnymi (przekierowaniem folderów);
– instalacją oprogramowania;
– mapowaniem napędów i folderów;
ustawiają flagę mówiącą, że następny cykl ładowania polityk musi się odbywać synchronicznie, poprzez restart komputera lub przelogowanie użytkownika.

Wymuszenie synchronicznego ładowania polisy:

Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\System\Logon\Always wait for network at computer startup and user logon

Aktualizacja GP odbywa się tylko w połączeniu z DC. Jeżeli komputer straci kontakt z DC nie zachodzi żadna aktualizacja GP – silnik GP nie pracuje. GP nie jest cachowane do aplikowania off-line.

GPO – wyszukiwanie polis

Wyszukiwanie polis bezpośrednio w GPMC:
Aby wyszukać polisę należy kliknąć prawym klawiszem myszy na kategorię, np Administration Templates -> filter Option, zaznaczyć Enable Keyword Filters.

Wyszukiwanie polis na stronach Microsoft:
https://gpsearch.azurewebsites.net
https://admx.help
Group Policy Settings Reference Spreadsheet for Windows 11 2022 Update (22H2) – v3.0 (stan na dzień 06.04.2024) – https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=105391