Instalacja systemu Windows 11 na starszym sprzęcie, nie posiadającym układu TPM 2.0

Podczas instalacji należy wcisnąć klawisze Shift+F10. Otworzy się linia komend, należy uruchomić edytor rejestru poprzez wpisanie „regedit.exe”.

W gałęzi HKLM -> System -> Setup należy utworzyć nowy klucz o nazwie LabConfig. W kluczu tym należy utworzyć dwie wartości DWORD 32-bitowe: BypassTPMCheck oraz BypassSecureBootCheck. Obie o wartości szesnastkowej równej 1.
Następnie można zamknąć edytor rejestru oraz linię komend i kontynuować instalację.

Import obrazu VirtualBox VMDK do ESXi

Aby zaimportować obraz VMDK stworzony przez VirtualBOX do VMware ESXi należy:

 1. Utworzyć na ESXi nową maszynę wirtualną o nazwie np NOWA-MASZYNA;
 2. Usunąć z dysku (datastore1/NOWA-MASZYNA) pliki: NOWA-MASZYNA.vmdk oraz NOWA-MASZYNA -flat.vmdk;
 3. Za pomocą WinSCP przekopiować do katalogu datastore1/NOWA-MASZYNA stworzony w VirtualBOX obraz dysku Obrez_z_VirtualBOX .vmdk;
 4. Za pomocą komendy vmkfstools -i Obrez_z_VirtualBOX.vmdk -d thin NOWA-MASZYNA.vmdk przekonwertować obraz do formatu VMware.

Edytor VIM

W edytorze VIM wyróżnia się 2 tryby:
command mode – wydawanie komend
input mode – pisanie tekstu

Oto niektóre przydatne polecenia edytora VIM:

Esc – wyjście do trybu komend
i, a – insert, append
o – przejście do nowej linii
:wq – wyjście z zapisaniem zmian
:q! – wyjście bez zapisywania (quit and don’t complain)
dd – kasowanie linii
yy – kopiowanie linii, w której jest kursor
p – wklejanie linii
G – przejście do ostatniej linii
gg – przejście kursora na koniec linii
/text – szukanie w dokumencie słowa „text”

GLPI – instalacja na Windows ( XAMPP 8.1.2 – Apache 2.4.52, PHP 8.1.2)

 1. W pliku php.ini należy dodać/odkomentować linie:
  extension=sodium
  extension=intl
  extension=imap
  extension=ldap
  extension=gd
  zend_extension=opcache
  extension=php_apcu.dll
  extension=php_xmlrpc.dll
 2. Ściągnąć pliki z stron:
  https://pecl.php.net/package/APCu/5.1.21/windows
  https://pecl.php.net/package/xmlrpc/1.0.0RC3/windows – jak jeden plik .dll nie działa to drugi 🙂
 3. Ściągnięte pliki (tj. php_apcu.dll oraz php_xmlrpc.dll) wgrać do katalogu: C:\xampp\php\ext
 4. Skopiować php/libsodium.dll do apache/bin/
 5. Restart serwera Apache


Wykorzystywanie konta Gmail w aplikacjach

Czasem zachodzi potrzeba wykorzystywania konta e-mail, np Gmaila do potrzeb wysyłania logów z serwera (np. przy pomocy darmowego klienta SMTP SendEmail: http://caspian.dotconf.net/menu/Software/SendEmail/). Aby jednak program mógł używać konta Gmail niezbędna jest odpowiednia konfiguracja tego konta a mianowicie zaznaczenie zezwolenia na używanie go w mniej bezpiecznych aplikacjach poprzez wejście w zakładkę: zarządzaj kontem google -> Security -> Less secure app access -> włączenie na ON.

Oto bezpośredni link: https://myaccount.google.com/lesssecureapps

Oracle 11g Express – restart hasła użytkownika „system”

Aby zrestartować hasło użytkownika „system” należy uruchomić linię komend bazy (Run SQL Command Line) a następnie zalogować się jako sysdba:

connect as sysdba

Po zalogowaniu się na konto sysdba można zmienić hasło użytkownika system (w poniższym przykładzie na hasło „oracle”):

ALTER USER system IDENTIFIED BY oracle;

Można zmienić politykę haseł (w poniższym przykładzie profilu DEFAULT):

alter profile DEFAULT limit PASSWORD_REUSE_TIME unlimited;

Jak napisać specyfikację techniczną ( SIWZ ) na sprzęt komputerowy na potrzeby zamówień publicznych

Dla informatyka pracującego w jednostkach publicznych zmorą jest Prawo Zamówień Publicznych. Niejednokrotnie okazuje się bowiem że przetarg wygrywa firma, która dostarcza sprzęt nie taki jakiego oczekiwaliśmy.

Poniżej przedstawionych jest kilka sprytnych zapisów, które umożliwiają zakup firmowych komputerów takich marek jak DELL, HP, Lenovo itp.., uniemożliwiając przestąpienia do przetargu firmom proponującym składaki i sprzęt niskiej klasy. Continue reading