Zmiana klucza pakietu Office 2016 w Windows 10 x64 – aktywacja

Tu znajduje się strona do logowania do konta Office, z którego można skopiować klucz produktu:
https://www.office.com/setupkey
lub
https://www.ofice.com/setup
lub
https://account.microsoft.com/services/?lang=pl-PL

Aby wyświetlić klucz produktu zainstalowanego pakietu Office należy wydać polecenie:

C:\>cscript "Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.vbs" /dstatus

lub

cscript slmgr.vbs /dlv all

Zamiast /dlv all można wpisać /dlv oraz numer Activation ID, np: cscript slmgr.vbs /dlv 70512834-47B4-44DB-A233-BE5E803B914C

Aby zmienić klucz produktu zainstalowanego pakietu Office należy wydać polecenie:

C:\>cscript "Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.vbs" /dstatus /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Więcej informacji na stronie:
https://docs.microsoft.com/en-us/deployoffice/vlactivation/configure-a-kms-host-computer-for-office