Monthly Archives: Październik 2023

Konfiguracja LVM – Logical Volume Manager – podłączenie dodatkowego dysku do systemu Oracle Linux.

Cały proces dodawania dysku do LVMa można opisać w 6 krokach;

  1. Stworzenie partycji i ustawienie jej typu na LVM;
  2. Stworzenie fizycznego wolumenu (PV – Phisical Volume);
  3. Stworzenie grupy wolumenów (VG – Volume Group) z utworzonego krok wcześniej fizycznego wolumenu;
  4. Stworzenie logicznego wolumenu (LV – Logical Volume);
  5. Stworzenie systemu plików na logicznym wolumenie;
  6. Zamontowanie wolumenu;

Czyli cały proces konfiguracji LVM przebiega z następujący sposób:
Create partition and set type to lvm -> Phisical Volumens (PV) -> Volume Group (VG) -> Logical Volume (LV) -> system plików Linux -> mount partition

Terminologia:
Volume Group (vg) – podstawowa jednostka LVM, w której skład wchodzą, dyski, partycje, macierze…. (pv – physical volumes).
Z Volume Group /dev/vg/lv można wykreować LV – Logical Volumes

Przykład:
Do serwera zostaje podłączony kolejny dysk fizyczny o poj. 16GB. W celu sprawdzenia poprawności dodania dysku i dołączenia go do LVMa należy wykonywać kolejno kroki wymienione poniżej..

Continue reading