Monthly Archives: Maj 2023

vSphere vCenter Server Appliance 7.0 – problem z instalacją

Instalator vCenter 7.0 zawiesza się przy 80% (komunikat „Waiting for RPM”) mimo że rekord ESXi jest dodany do DNS, NTP jest skonfigurowany – czas jest poprawny, a na serwerze / macierzy jest wystarczająco dużo zasobów.
Rozwiązaniem problemu jest przywrócenie licencji trial na hoście ESXi, na którym jest instalowany vCenter Appliance. Można tego dokonać logując się na ESXi przez Putty i wydając polecenia:

rm -r /etc/vmware/license.cfg
cp /etc/vmware/.#license.cfg /etc/vmware/license.cfg
/etc/init.d/vpxa restart

Źródło: https://support.vanersity.com/portal/en/kb/articles/to-reset-your-expired-esx-4-x-esxi-4-x-esxi-5-x-or-esxi-6-x-60-day-evaluation-license

Instalacja środowiska graficznego Xfce oraz klienta VPN w systemie Debian 11 Netinstall

sudo apt install task-xfce-desktop
sudo systemctl get-default
apt install mc xrdp strongswan xl2tpd ssh 
apt install network-manager network-manager-strongswan network-manager-l2tp network-manager-l2tp-gnome
apt install network-manager-openconnect-gnome 
apt install wget

Źródła:
https://unix.stackexchange.com/questions/620448/l2tp-ipsec-vpn-on-debian-10-without-network-manager

http://kl.letowice.pl/konfiguracja-klienta-vpn-l2tpipsec-na-raspberry-pi-z-raspbianemdebian/

https://www.tecmint.com/setup-ipsec-vpn-with-strongswan-on-debian-ubuntu/

https://unam.re/blog/setup-vpn-ipsec-in-debian

Wstępna konfiguracja przełącznika CISCO

//Introducing to Networking for CCNA
//Network Layer Addressing and Subnetting
//Configuring a CISCO Router
//Ethernet Operation and Switch Configuration
//VLAN Operation and Configuration

config
hostname Switch1
ip domain-name firma.pl
banner motd #to jest switch testowy#

//stworzenie hasła
enable secret cisco

//stworzenie użytkownika admin z hasłem cisco w celu połączenia przez SSH
username admin secret cisco

//wygenerowanie klucza i włączenia SSH
crypto key generate rsa

How meny bits on the modulus [512]: 2048

//włączenie SSH ver 2
ip ssh ver 2

//zaszyfrowanie wszystkich haseł w systemie
service password-encryption

//zabezpieczenie hasłem dostępu przez konsolę
line con 0
password cisco

//wymuszenie podania loginu przy dostępie przez konsolę
login

//konfiguracja połączenia ssh, vtv 0 4 znaczy że urządzenie pozwala na 5 jednoczesnych połączeń przez Telnet lub SSH
line vty 0 4
login local
transport input ssh
exit

//stworzenie wirtualnego interfejsu SVI (switch virtual interface) w celu połączenia SSH
interface vlan1
ip address 10.0.0.5 255.255.255.0
no shutdown
exit

show running

copy running-config startup-config