Monthly Archives: Kwiecień 2022

Edytor VIM

W edytorze VIM wyróżnia się 2 tryby:
command mode – wydawanie komend
input mode – pisanie tekstu

Oto niektóre przydatne polecenia edytora VIM:

Esc – wyjście do trybu komend
i, a – insert, append
o – przejście do nowej linii
:wq – wyjście z zapisaniem zmian
:q! – wyjście bez zapisywania (quit and don’t complain)
dd – kasowanie linii
yy – kopiowanie linii, w której jest kursor
p – wklejanie linii
G – przejście do ostatniej linii
gg – przejście kursora na koniec linii
/text – szukanie w dokumencie słowa „text”

Zmiana wszystkich wystąpień w dokumencie wyrażania „example.com wyrażeniem „mojadomena.local”: [ESC]:%s/example.com/mojadomena.local

GLPI – instalacja na Windows ( XAMPP 8.1.2 – Apache 2.4.52, PHP 8.1.2)

 1. W pliku php.ini należy dodać/odkomentować linie:
  extension=sodium
  extension=intl
  extension=imap
  extension=ldap
  extension=gd
  zend_extension=opcache
  extension=php_apcu.dll
  extension=php_xmlrpc.dll
 2. Ściągnąć pliki z stron:
  https://pecl.php.net/package/APCu/5.1.21/windows
  https://pecl.php.net/package/xmlrpc/1.0.0RC3/windows – jak jeden plik .dll nie działa to drugi 🙂
 3. Ściągnięte pliki (tj. php_apcu.dll oraz php_xmlrpc.dll) wgrać do katalogu: C:\xampp\php\ext
 4. Skopiować php/libsodium.dll do apache/bin/
 5. Restart serwera Apache