Monthly Archives: Marzec 2017

Gdzie Winbox przechowuje hasła

Winbox w systemach: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 przechowuje hasła w lokalizacji: C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Mikrotik\Winbox\Addresses.cdb
Warto od czasu do czasu edytować plik i podejrzeć czy nie ma w nim zapisanych haseł (np. omyłkowo wpisanych w polu Connected To) , gdyż będą one widoczne.

Windows 10 – skrót do blokowania stacji ( sesji )

Windows 10 nie posiada klawisza „Zablokuj” w Menu -> Start. W celu utworzenia klawisza (w tym przypadku ikonki) „Zablokuj” należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pulpicie, wybrać Nowy i Skrót. W polu „Wpisz lokalizację elementu” umieść następujący wpis:

rundll32.exe user32.dll, LockWorkStation

 

Wyłączenie hosta skryptów w systemie Windows w celu poprawy bezpieczeństwa

Wyłączenie w/w usługi uniemożliwia wykonywanie skryptów JavaScript oraz Visual Basic, co w znacznym stopniu zapobiega uruchomieniu niebezpiecznych wirusów (np typu Ransomware).
Aby wyłączyć usługę należy edytować wartość rejestru:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Script Host\Settings]
„Enabled”=dword:00000000

Aby ponownie włączyć WCS należy ustawić wartość na 1.

Optymalizacja pracy dysku SSD w systemie Windows

Aby dokonać optymalizacji pracy dysku SSD w systemie Windows należy:

 1. zmienić wartości rejestru:
  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iaStorV]
  „Start”=dword:00000000
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msahci]
  „Start”=dword:00000000
 2. W BIOS należy aktywować tryb AHCI w SATA-Mode;
 3. Tylko w trybie AHCI działa funkcja TRIM, która pozwala ponownie udostępnić wymazane sektory dysku. Aby ją włączyć należy:
  uruchomić cmd (jako administrator) -> wydać polecenie

  fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0

  Dobrym programem do sprawdzenia wydajności dysku SSD jest program AS SSD Benchmark  .