Monthly Archives: Wrzesień 2016

Uruchamianie programów z uprawnieniami administracyjnymi.

cmd -> runas /user:admin cmd

Control panel tool       Command
  -----------------------------------------------------------------
  Accessibility Options     control access.cpl
  Add New Hardware        control sysdm.cpl add new hardware
  Add/Remove Programs      control appwiz.cpl
  Date/Time Properties      control timedate.cpl
  Display Properties       control desk.cpl
  FindFast            control findfast.cpl
  Fonts Folder          control fonts
  Internet Properties      control inetcpl.cpl
  Joystick Properties      control joy.cpl
  Keyboard Properties      control main.cpl keyboard
  Microsoft Exchange       control mlcfg32.cpl
   (or Windows Messaging)
  Microsoft Mail Post Office   control wgpocpl.cpl
  Modem Properties        control modem.cpl
  Mouse Properties        control main.cpl
  Multimedia Properties     control mmsys.cpl
  Network Properties       control netcpl.cpl
                 NOTE: In Windows NT 4.0, Network
                 properties is Ncpa.cpl, not Netcpl.cpl
  Password Properties      control password.cpl
  PC Card            control main.cpl pc card (PCMCIA)
  Power Management (Windows 95) control main.cpl power
  Power Management (Windows 98) control powercfg.cpl
  Printers Folder        control printers
  Regional Settings       control intl.cpl
  Scanners and Cameras      control sticpl.cpl
  Sound Properties        control mmsys.cpl sounds
  System Properties       control sysdm.cpl

źródło:

https://support.microsoft.com/en-us/kb/192806

Wyłączenie aktualizacji i powiadomień JAVA

Aby wyłączyć aktualizacje i powiadomienia o aktualizacji JAVA w systemie Windows 7 x64, należy zmienić wartości rejestru:

 

Windows Registry Editor Version 5.00

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\JavaSoft\Java Update\Policy\jucheck]
„NotifyDownload”=dword:00000000
„NotifyInstall”=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\JavaSoft\Java Update\Policy]
„EnableJavaUpdate”=dword:00000000

Zdalne połączenie z Windowsem 7 za pomocą psexec

Aby możliwe było połączenie ze zdalnym komputerem z Windowsem 7, należy na nim dodać do rejestru następującą wartość:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"LocalAccountTokenFilterPolicy"=dword:00000001